За четвърти път община Девня ще се включи с най-голямо удоволствие в Националния конкурс на „Нестле за живей активно! 2022“. Това ще се случи в последната събота на месеца – 24 септември. В рамките на деня е предвидено да има поход из красивите околности на града, хоротека и спортни детски игри в Парк „Разсадника“.

След проведените в предходните две години пешеходни турове сред природата, като организатор Общината продължава традицията, подбирайки живописен маршрут, подходящ за хора от всички възрасти. Предвидено е преходът да започне в 09.00 часа. Мястото на тръгване е от „Бозашката чешма“, която се намира в близост до ул. „Пирин“. Маршрутът е с дължина от около 5 километра, като трябва да приключи в точката на тръгване.

През тази година участието на Общината в „Нестле за живей активно“ ще бъде надградено с още активности, в които ще могат да се включат и възрастните и най-малките участници. Това са хоротека и спортно-занимателни игри. Те ще са с начало от 17 часа. Мястото на провеждане ще е в Парк „Разсадника“.

През 2020 година Община Девня спечели голямата награда в размер на 20 000 лв. от „Нестле България“. Средствата бяха вложени в цялостната реновация на детска и спортна площадка в квартал „Река Девня“.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.