От тази година община Девня започна да отпуска ежемесечни стипендии на талантливи деца с високи постижения в сферата на спорта или на изкуствата. С одобрението на ОбС вече бяха заложени и средства в местния бюджет.

Кметът на общината Свилен Шитов награждавайки днес младите таланти съобщи:

„Желанието ни като администрация е да дадем пример на всички млади хора, да им покажем, че когато човек полага усилия, те се възнаграждават. Но важно условие е кандидатите да имат и добро представяне в клас. Ще бъда много взискателен и ще следя дали тези, на които се отпускат стипендии, полагат също толкова много старание в училище, както в спорта или в творческата сфера.

Той поздрави първите отличени деца. Това са възпитаниците на отбора по борба в Девня – Ани Асенова, Деница Иванова, Юлия Сашева и Красимир Стоянов. Всички те имат призови класирания на републикански първенства.

„Пожелавам много нови успехи и стискам палци, тъй като днес отборът заминава за поредното национално състезание! Сигурен съм, че след него ще наградим и други деца, които са постигнали високи резултати", допълни кметът в края на церемонията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.