За трета поредна година Община Девня ще се включи в инициативата „Нестле за Живей активно!“, имаща за цел да популяризира движението, спорта и балансираното хранене, както и да подпомогне финансово местните власти, които искат да развиват своята спортна инфраструктура. Този път предизвикателството към участниците е организиран пешеходен преход из живописни местности край града, който ще се проведе на 25-ти септември. Спазвайки всички мерки във връзка с пандемията и социалната дистанция, всеки може да извърви разстоянието между отделните точки от маршрута, включващ: „Ак Чешма“ – Местност „Ловката“ – Кръста. Участниците отново ще бъдат стимулирани да регистрират своите лични постижения, отмервайки крачките си.

Първият организиран в рамките на инициативата пешеходен тур в Девня се състоя на 22-ри септември 2020 година. Тогава близо 200 участници преминаха пеш разстоянието между Каменната гора /Побити камъни/, „Фазанарията“, „Теке Дере“ и местност „Майка чешма“ в село Кипра.

През 2019 година, именно Община Девня спечели голямата награда в конкурса, като получи финансова подкрепа за изграждането на детска и фитнес площадка на открито в кв. „Река Девня“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.