Община Девня, която спечели финансиране на проекта си за здравословен и активен начин на живот в първия Национален конкурс на кампанията “Нестле за Живей Активно”, ще участва и през тази година.

Събитието, което общината ще проведе на 22 септември, е горски поход. Ще бъдат спазени всички предпазни мерки срещу Covid-19.

Походът ще стартира в 09:30 ч. и е по маршрут: Каменна гора / Побити камъни – Фазанария – Теке Дере – Майка чешма, с. Кипра.

Ще бъде осигурен транспорт за всички желаещи да се включат в инициативата, както следва.

09:00 ч. – тръгване от НЧ “Просвета”, кв. Девня 1;

09:05 ч. – спирка “СБА”, кв. Девня 2;

09:20 ч. – Младежки дом, кв. Повеляново.

Заявяка за участие на тел.: 0519/470 11 или на 0519/470 35, както и на 0896/767 115

Вчера изтече крайният срок за общините, които пожелаха да участват в инициативата “Нестле за Живей Активно”.
Всички общини, които се включат в кампанията имат право да кандидатстват за финансиране от 20 хил. лв. на проект, насочен към подобряване на средата, създаване на условия за активен живот или изграждане на навици за балансирано хранене.

В кампанията тази година ще се включат още общините: София, столична, Ардино, Берковица, Брегово, Брезник, Добрич, Дряново, Кнежа, Мизия, Велики Преслав, Вълчи дол, Плевен, Белослав и Ботевград.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.