По инициатива на Община Бяла и Дамски пенсионерски клуб – Бяла през месец декември ще бъдат организирани поредица от благотворителни базари, чиято цел е набирането на средства за изграждане на траурна зала в града.

„Планираме всеки уикенд базарът да бъде с различна тематика, по този начин повече хора ще имат възможност да се включат в благотворителната акция. В Бяла имаме много талантливи творци, които се надявам да вземат участие със свои произведения. Бяла има нужда от траурна зала и вярвам, че с общи усилия ще реализираме идеята.

По възрастните жители на Бяла си спомнят и с гордост разказват как с общи усилия на целия град са построени сградите на училището и читалището. В края на тази изпълнена с предизвикателства година нека заедно дадем тласък на кампанията за набиране на средства за изграждането на траурна зала.“ приканва кметът на общината – инж. Пеньо Ненов.

Първият базар ще бъде открит на 12 декември (събота) и той ще е съсредоточен върху ръчното творчество – бродерия, декупаж, квилинг и други техники на приложното изкуство ще бъдат изложени за продажба пред музея.

Във втората седмица ще бъдат добавени красиви коледни украси, а за финал на 26 и 27 декември ни очаква най-вкусното събитие – кулинарния базар.

Всеки, който желае да се включи с артикули, които да бъдат изложени за продажба трябва да се запише при Христина Келисакиева – Колева на телефон 051432402 или на имейл pr@byala.org.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.