"След множество разговори с превозвачи, събрания по населените места, след дълги процедури и много трудности Ви съобщаваме, че от 24.03.2021 г. (сряда) ще има редовен междуселищен транспорт, който ще обслужва жителите на Община Аврен - заявяват от община Аврен на официалния сайт на управата. Общината е осигурила безплатни абонаменти карти за учениците с постоянен адрес в община Аврен, които учат в средните училища на град Варна. Всеки жител може да закупи от превозвача абонамента месечна карта с намаление.
От общината апелират, че за да го има транспорта зависи от това жителите да не използват нерегламентиран превоз, тъй като е основна причина да намали пътникопотока и доведе до нерентабилност на автобусните линии за превозвача. Общината ще предприеме проверки за нерегламентиран превоз по населените места. Оттам апелират, ако гражданите попаднат на лица, извършващи нерегламентирана транспортна дейност, да подадат сигнал на телефони: 05106 2227 или +35989 5770 481- Красимир Радев- Гл. специалист „Сигурност на информацията”.
В автобуса е необходимо спазване на всички епидемични мерки.
Одобрените маршрутните разписания може да намерите на сайта на община Аврен.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.