На 22 юли в Министерството на транспорта с представители на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ) и Асоциацията на Българските Авиокомпании (АБА) ще бъдат обсъдени варинантите за отпускане на държавна помощ за фирмите в авиосектора. Това съобщи председателят на организацията Тодор Иванджиков, който вчера получи покана от ведомството.

Така, на практика, след месеци отправяне на апели, двете асоциации са на крачка от крайната си цел - да убедят правителството, че родната авиация няма да оцелее без допълнителна подкрепа. Бяха изпратени редица писма до ресорните министерства и проведени няколко срещи, последната от която се състоя на 19 юли в Министерството на финансите. От страна на АБАИ на мероприятието бяха Тодор Иванджиков и секретарят Янко Иванов.

Припомняме, че в края на юни от АБАИ помолиха част от средствата, налични в “Летище София” ЕАД да бъдат използвани за помощ на авиоиндустрията. Става въпрос за 60 млн лева, останали след сключване на концесията. Впоследствие служебният министър на транспорта Георги Тодоров изпрати писмо до Иванджиков с копие до председателя на АБА, в което изразява съгласието си тези средства да бъдат пренасочени в помощ на фирмите от авиосектора.

В тази връзка двете асоциации изготвиха критерии, по които тези средства да бъдат разпределени правомерно.

Някои от тях включват следните изисквания, а именно: авиокомпаниите да имат валидни свидетелство за авиационен оператор (САО) и Оперативен лиценз; самолетите да са вписани в спецификациите на САО на съответния оператор;помощта се разпределя само върху самолети с валиден сертификат за летателна годност с българска регистрация и валидно удостоверение за преглед на летателната годност, както и активна застрахователна полица; за всеки от самолетите е наличен поне по 1 екипаж на трудов договор в дадения превозвач; авиокомпанията изпълнява пътнически редовни и/или чартърни полети;авиокомпанията има поне 25 души персонал; превозвачът да извършва търговски пътнически превози с общ капацитет от поне 21 пътнически седалки и други.

Не на последно място се взема предвид и фактът, че компаниите за техническо обслужване, учебните центрове и хендлинг агентите са също така изключително силно засегнати, както и че към момента има огромна междуфирмена задлъжнялост. Именно затова от АБАИ и АБА предлагат авиационните оператори да поемат задължение приоритетно да се разплатят с българските фирми от бранша, за да има финансовата помощ ползотворен ефект върху цялата индустрия.

В тази връзка Тодор Иванджиков заяви:

“Готови сме да направим работна група за съставяне на кратка програма за финансова подкрепа, която да бъде изпратена от Министъра на транспорта до Министъра на финансите. Критериите вече сме предоставили заедно с колегите от АБА. Бихме искали да се прецизират в най-кратки срокове, за да бъдат предоставени на МФ, за което сме готови да предоставим колеги за работна група. Да уведомим членовете за всичките писма.”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.