Заместник-кметовете по‭ ‬туризма Снежана Апостолова,‭ ‬по образованието и културата Павел Попов и по сигурността Илия Коев‭ ‬се срещнаха днес с‭ ‬консула на Република Полша в България‭ ‬г-жа‭ ‬Малгожата Хейдук‭ ‬– Громек.‭ ‬На срещата присъства и‭ ‬Милен Димов,‭ ‬временно изпълняващ длъжността‭ ‬директор на‭ ‬парк-музей‭ „‬Владислав Варненчик‭“‬.‭
Тема на разговорите бяха възможностите за‭ ‬отбелязването‭ ‬през тази година‭ ‬на‭ ‬580-ата годишнина от‭ ‬Битката при Варна,‭ ‬водена от полският крал Владислав‭ ‬III Варненчик.‭

Заместник-кметовете и консулът се‭ ‬обединиха около идеята,‭ ‬че е възможно да се‭ ‬организира съвместен фестивал на открито.‭ ‬Той би могъл да се реализира като се използват залите и прилежащата територия на парк-музея‭ „‬Владислав Варненчик‭“‬.‭ ‬Целта е събитието да се проведе през туристическия сезон и да привлече‭ ‬допълнителен брой чуждестранни посетители в града.‭ ‬Като евентуални дати бяха обсъдени дните около‭ ‬22-23‭ ‬септември,‭ ‬които са почивни,‭ ‬заради отбелязването на Независимостта на България.‭

По време на разговорите стана ясно,‭ ‬че на фестивала могат да се покажат исторически артефакти,‭ ‬средновековни обичаи,‭ ‬демонстрации,‭ ‬автентични оръжия.‭ ‬Обсъдена бе и възможността да‭ ‬се направи възстановка на Битката при Варна.‭ ‬В‭ ‬предходни години‭ ‬подобно събитие е организирано със съдействието на сдружение за исторически възстановки.‭

Заместник-кметът Павел Попов‭ ‬отбеляза,‭ ‬че основното предизвикателство е да се съобразят мащабите на‭ ‬събитието с възможното финансово обезпечаване.‭ ‬За целта могат да се потърсят и‭ ‬частни‭ ‬спонсори,‭ ‬стана ясно по време на срещата.‭

Ще се радваме да си сътрудничим и да работим заедно за реализацията на това и много други събития,‭ ‬посочи‭ ‬и‭ ‬зам.-кметът Снежана Апостолова.‭ ‬Тя добави,‭ ‬че привличането на повече полски‭ ‬и други‭ ‬туристи в града е приоритет в работата на екипа‭ ‬на Община Варна.‭ ‬Заместник-кметът обясни възможностите за културно-исторически туризъм и подчерта,‭ ‬че в‭ ‬края на март Варна ще участва в туристическото изложение в полския град Вроцлав.‭

Заместник-кметът по сигурността Илия Коев‭ ‬заяви,‭ ‬че Община Варна ще окаже пълна подкрепа при евентуално организиране на съвместни мероприятия и ще гарантира опазването на обществения ред и сигурността на гражданите,‭ ‬посетителите и гостите.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.