Папа Франциск призова за създаване на закони за гражданския съюз за еднополовите двойки, пише "Вашингтон пост". Вестникът отбелязва, че това е най-ясно изразяваната подкрепа от папата за правата на еднополовите двойки до момента.

В нов документален филм, според Католическата новинарска агенция, Франциск е цитиран да казва, че еднополовите двойки трябва да бъдат "законно покрити".

"Ние трябва да създадем закон за гражданския съюз", предложи той.

Франциск отдавна проявява интерес да се протегне ръка до католиците в ЛГБТ общността, но неговите коментири не предлагаха някакви конкретни политики по казуса.

Духовниците в някои части на света признават еднополовите бракове, но тази позиция и новият коментар на Франциск са отстъпление от официалното учение на църквата.

Тази седмица в Рим е премиерата на документалния филм " Francesco", а след това в САЩ. Папата даде интервю за режисьора Евгени Афинеевски. Папата е отбелязал по време на интервюто, че "хомосексуалистите имат право да бъдат част от семейството".

"Те са децата на Бог и имат право на семейство", каза той и отбеляза, че никой не трябва да бъде изхвърлян заради това.

Според експерти папата за първи път излиза с толкова ясна позиция за еднополовите двойки, съобщи "Money.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.