До момента има съставени два акта за неспазване на епидемичната обстановка във Варненско. Единият акт е в ресторант, другият в магазин, съобщи днес областният управител Стоян Пасев.

"Оправданието на повечето ресторанти е, че държат вътре хора да поддържат заведението и да правят ремонти. Има работещи ресторанти, затова апелът ми към всички е да се спазват епидемичните мерки поне до 31 януари, съобщава "Varna24.bg".

Хотелите работят при 50% капацитет. Доста от хората си организират лични празненства под претекст, че са гости на хотела. При условие, че са вписани в туристическите регистри и се плащат данъци няма проблем да се организират празненства до 15 човека. Апелирам към всички граждани да подават сигнали за нередности. Направени са предписания на големи молове, хотели и хранителни обекти", коментира Стоян Пасев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.