Болниците във Варна и региона ще продължават да приемат болни с коронавирус от Шумен и другите градове в Североизточна България.

Това увери областният управител Стоян Пасев, след като със здравния министър Костадин Ангелов посетиха Шумен, съобщава БНР.

Днес стана ясно, че капацитетът на болницата в Шумен към момента е запълнен. Затова вече са предприети действия за реорганизация и разкриване на легла за пациенти с COVID-19 на територията на Държавната психиатрична болница, както и в бившата белодробна болница. Това заяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на брифинг в Шумен

През следващата седмица ще бъде направена профилактика на кислородната инсталация, която е на територията на бившата белодробна болница, след което там могат да бъдат разкрити допълнителни 40 легла за лечение на коронавирусна инфекция.

Пасев призова хората, които са преболедували, да станат донори на кръвна плазма в Кръвния център във Варна.

Утре центърът ще получи лиценз и започва да извлича кръвна плазма. Вече има списък на чакащите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.