По предложение на РЗИ областният кризисен щаб във Варна е взел решение при необходимост до 20 процента от легловата база на здравните заведение в областта да е за болни от Ковид-19, съобщи областният управител Стоян Пасев.

Директорът на РЗИ д-р Дочка Михайлова допълни, че всички лечебни заведения имат такава готовност и при нужда леглата ще бъдат увеличени, а ако е необходимо ще се увеличат с още. В момента на територията на областта има общо 91 свободни легла за лечение на Ковид-19, от които четири са деца. Интензивните легла са заети по-малко от 50 процента, допълни Михайлова.

Тя съобщи още, че ежедневно се увеличава броят на хората с положителни проби за Ковид-19, както и на хоспитализираните пациенти. В областта ваксинацията върви по график. Приоритетно с ваксината "Комирнати" се имунизират участващите в избори, каза още тя. Имунизирани са и някои кандидати за депутати, които също имат право, като това е първата им доза, съобщи БТА.

Областният управител коментира още, че независимо от отварянето на заведенията в тях няма висока посещаемост. Той обясни, че проверките ще продължат. Служители на РЗИ следят и трафика на летището в града. През изминалата седмица са пристигнали 1163 пътника, като 660 от тях са предоставили отрицателни PCR-тестове. Връчени 491 предписания за десетдневна карантина. 12 от пътниците са представили декларации, че преминават транзитно през територията на летището.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.