"Не може да се говори за недостиг на лекарства", категорична е Живка Добрева – управител на аптека и председател на Съюза на фармацевтите във Варна.

Така търсеният напоследък азитромицин е химичната съставка на различни антибиотици, а не само на Azax, който най-бързо изчезва от търговската мрежа, посочи още фармацевтът.

Същото се отнася и за Aviron rapid, който по думите на Живка Добрева е хранителна добавка с множество генерични продукти.

Хипервитаминозата е по-опасна от хиповитаминозата, предупреждава фармацевтът и съветва: Редувайте чист въздух на планина и море, за формиране на естествена защита, съобщава Радио Варна. 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.