45% от деца учат онлайн. Информацията представи образователният министър Красимир Вълчев в сутрешния блок на bTV.

Няма да има нулева учебна година, увери той. Не във всички училища ситуацията е проблемна, изтъкна Красимир Вълчев.

Той даде да се разбере, че няма никакви политически съображения в затварянето на училищата. Няма лесно решение, призна Вълчев и допълни, че не може да даде предвидимост колко ще продължи всичко това, защото се търси най-доброто предложение.

Носенето на маски е оправданото решение, но не може да затворим всички деца вкъщи до март. Той посочи, че това, което се случва в образователната система е функция от общата ситуация в страната. В 7 области натискът върху здравната система е най-голям и се взе решение учениците между 6 и 12 клас да не учат присъствено, обясни Вълчев в студиото на bTV, цитиран от "news.bg".

1 300 училища не са се сблъсквали с коронавируса. Няма вариант и модел, който да няма негатив. Трябва да се ходи на училище, доколкото ситуацията позволява, но не може да си позволим едни и същи ученици да останат вкъщи до март месец, отбеляза просветният министър.

Продължителното онлайн обучение води до дефицит, предупреди Вълчев и допълни, че не е изключен вариантът децата да учат през юли месец, но той бил по-малко приложим.

По информация на Асоциация "Родители" и Института за изследвания в образованието стана ясно, че 47% от родителите искат изцяло присъствено обучение за децата си.

А пък близо 80% от учителите искат изцяло е-обучение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.