Nvidia представи в понеделник най-новата си платформа Mellanox 400G InfiniBand, която е предназначена за използване в суперкомпютри и е насочена към разработчици на изкуствен интелект и учени.

Технологичната компания специално посочи, че Mellanox 400G InfiniBand ще бъде полезен в областта на фармацията, климатичните изследвания и геномиката.

"NVIDIA Mellanox NDR 400G InfiniBand предлага 3 пъти по-голяма компактност на превключващия порт и увеличава мощността на ускорението на изкуствения интелект 32 пъти.

В допълнение, той увеличава пет пъти двупосочната производителност на превключващата система, до 1,64 петабити в секунда (един петабит е равен на 1000 терабита), позволявайки на потребителите да изпълняват по-големи натоварвания с по-малко ограничения", се казва в изявление на компанията, цитирано от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.