Снимка: БНР

През юни броят на местата за настаняване с повече от 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи, във Варненска област се е увеличил с повече от 6 процента в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данните, публикувани днес от Териториалното статистическо бюро "Североизток".

В региона са действали общо 306 обекта, разполагащи с 23 хиляди стаи. Броят на леглата е 53 200, с близо 11 на сто повече в сравнение с юни 2021 година.

Броят на отчетените нощувки в региона е 552 000. От тях малко над 97 хиляди са реализирани от българи. Повече от 82 на сто от регистрираните нощувки на чужденци са в хотелите с 4 и 5 звезди. Средният престой на гостите е по пет вечери.

Броят на гостите, които са отсядали в региона през юни, достига 131 300. Повече от 70 на сто от тях са чуждестранни летовници.

Заетостта на легловата база в местата за настаняване е около 35 процента, като увеличението в сравнение с юни 2021 г. е близо 12 на сто.

Приходите от нощувки в областта са 37,7 милиона лева, като 6 милиона от тях са от почиващите българи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.