Снимка: НС

Парламентът гласува оттеглената кандидатура за премиер на Пламен Николов. Казусът обаче се заплете още повече и стигна до патова ситуация след като "Има такъв народ" напуснаха пленарната зала като определиха предложеното решение за фарс. Липсата на кворум провали първия опит за гласуване и наложи свикване на председателски съвет. ГЕРБ излезе с контра решение - поискаха корекции в проекторешението.

След председателския съвет, при втория опит парламентът успя да гласува и прие оттеглянето на Пламен Николов за министър-председател. Това стана в отсъствието на "Има такъв народ".

След създадения вчера прецедент дали казусът е в полето на президентството или парламента, днес депутатите само констатираха, че приемат оставката на Пламен Николов и с това казусът е приключен, информира БНТ.

При първото гласуване от ГЕРБ не дадоха своя вот. След събрания кворум обаче, веднага направиха това, като заявиха, че по този начин предотвратяват задаващата се парламентарна криза.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.