Парламентът прие единодушно със 137 гласа "за" законопроекта за промяна на Закона за МВР, с който се въвеждат допълнителни възнаграждения за извънреден труд на полицейските служители. Той ще обхване над 13 хиляди души.

БСП ще подкрепи ГЕРБ за промяната, но настоява тя да влезе веднага, а не от началото на 2021 година, както е записано в предложението.

Искането на левицата не бе подкрепено от залата. Решено бе до второто четене законовите промени да бъдат в рамките на три дни.

От БСП подкрепиха управляващите с мотива, че МВР служителите работят под натиск и в ненормални условия, но настояха това да се случи веднага, а не от догодина. Депутатите Иван Иванов и Драгомир Стойнев:

"Ние ще подкрепим този закон и цялата ни парламентарна група той да влезе в сила от датата на неговото обнародване в Държавен вестник“, каза Иванов.

"Ако правителството не подаде оставка тези хора ще работят извънредно, то тогава как ще ги компенсирате с допълнителни дни".

От ГЕРБ отговориха, че трябва да се спази законовата процедура, каза Стойнев.

Красимир Ципов и Валентин Радев уточниха.

"Бихме могли да обсъдим предложението, което направиха от парламентарната група на БСП "За България", но да сме абсолютно сигурни, че тези средства ще бъдат предвидени, защото законът за публичните финанси съвсем ясно казва, че промени в частта "Разходи за персонал" не са възможни в рамките на бюджетната година", казва Ципов.

"Така, че не я използвайте политически и не говорете и не обобщавайки за цялата полиция. Полицията и в момента получава тези средства", казва Радев.

Министърът на МВР Христо Терзийски допълни, че промяната се прави не заради сегашната ситуация с протестите:

"Промяната се наложи от работата ни от 13 март насам. Този извънреден труд, който визираме в момента нарасна и се вижда, че тенденцията е към увеличаване от работата ни по противодействие на последствията от пандемията Covid-19".

Съгласно действащата към момента нормативна уредба положеният труд в работни дни над установеното работно време не е извънреден труд, поради което не се компенсира с възнаграждение.

Промяната в закона за МВР предвижда да се определи нов подход, при който всеки труд, положен извън установеното работно време, до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно, да се отчита като извънреден труд и да се компенсира с възнаграждение.

Регламентира се, че държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, ще бъде установено дневно отчитане на работното време.

Необходимите финансови средства за прилагането на новата нормативна уредба, свързана с изплащането на допълнителното възнаграждение за извънреден труд ще бъде в размер на около 65 млн. лева, от които за възнаграждение 38 млн. и за осигурителни вноски 27 млн.

Шестима са министрите, които ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Пръв на депутатски въпроси ще отговаря Костадин Ангелов, министърът на здравеопазването. Питането е относно политиката на правителството за намаляване на задълженията на държавните и общинските болници.

Христо Терзийски, министър на вътрешните работи, ще отговори на въпрос относно критериите и броят служители на министерството, които имат право да използват туристически ваучер за почивка на море в България.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева също ще отговаря на два депутатски въпроса - относно проблема на хората с увреждания, които няма да получат пенсиите си в нормален размер за месец юли и преодоляването на кризата в сектор "Гори и горско стопанство".

В парламентарния контрол ще вземат участие и министърът на образованието Красимир Вълчев и на околната среда и водите Емил Димитров 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.