Новорегистрираните безработни в цялата страна са повече от постъпилите на работа чрез бюрата по труда - това сочат данните на Националния статистически институт за периода 7-13 септември от специализираното ежеседмично наблюдение на пазара на труда заради Covid-19.

От старта на наблюдението на трети февруари до момента новите безработни са малко над 270 000 души, а устроените на работа - 170 500.

Данните сочат, че новорегистрираните в бюрата по труда безработни в страната за периода 7-13 септември са 5492, а започналите работа едва 4776 души. Тенденцията за превес на хората без препитание над започналите работа от регистрираните в бюрата по труда се задържа вече четвърта седмица.

Тенденцията е ясно изразена в области като Бургас, Кърджали, Сливен и Шумен. Социални експерти отдавна изразяват опасения за нов бум на безработицата през септември след края на сезонната заетост в туризма и селското стопанство, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.