15 комплекта пожарозащитни шлемове, ботуши, ръкавици и пожарникарски колани, както и гръдни пожарогасители получиха момчетата и момичетата от Доброволното формирование към община Варна.

Дарението бе връчено от кмета Иван Портних и от комисар Тихомир Тотев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Всички части на облеклата, закупени от община Варна, са произведени в Чехия и Германия и отговарят на най-високите европейски изисквания за пожарозащита.

„Пожелавам Ви да няма поводи, които налагат използването на новите защитни облекла! Благодаря Ви за всеотдайността, смелостта и човещината, с които изпълнявате своя дълг към варненци по време на беда, особено в най-тежките дни на пандемията. Бъдете здрави“, обърна се към тях кметът Иван Портних.

„Благодаря ви момичета и момчета, че безвъзмездно отделяте от личното си време, за да сте подготвени да оказвате съдействие, когато е необходимо. Благодаря и на община Варна за облеклата и оборудването, които отговарят на всички изисквания за безопасност“, заяви и комисар Тотев.

Доброволното формирование включва 26 души, молбите на още 7 кандидата предстои да бъдат разгледани. 15 от доброволците са пряко ангажирани с акции по пожарогасене.

Финансирането на формированието се осъществява чрез държавно делегиран бюджет, а логистичното управление се ръководи от община Варна, съвместно с Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението. На събитието присъстваха Тодор Иванов, зам.-кмет на община Варна, Руси Русев, ръководител на доброволното формирование, Жоро Георгиев, началник на отдел „Дейности по защита на населението“ към община Варна, съобщава "ive.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.