Близо 60 души са били заловени снощи в София от полицията да празнуват в ресторант на хотел. Заведението в хотела е работело въпреки забраната, наложена за ограничаването на разпространението на коронавируса.

Въпросният ресторант е "Панорамата" на хотел "Маринела". Сред празнуващите са били известни модели и адвокати, уточнява БНР.

Гостите не били отседнали в хотела. По непотвърдена информация част от тях са се опитали да попълнят набързо декларации, че спят в него, за да избегнат санкции. Здравната инспекция в София е съставила акт на фирмата, която стопанисва панорамния ресторант в хотела в кв. "Лозенец". Актове са получили и служителите в заведението за неправилно носене на лични предпазни средства.

Проверката на полицията през изминалата нощ е установила общо шест заведения на територията на столицата, които са работели незаконно

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.