Новият здравен министър проф. Костадин Ангелов е предприел изненадваща обиколка по болници в Сливен, Ямбол, Чирпан и др. през почивните дни, за да се запознае "от първо лице" със състоянието им в борбата с Covid-19. Това стана ясно от окуражителни постове на лекари в социалните мрежи.

"Когато действаш, а не бездействаш, когато се вълнуваш от работещите в системата, резултатите рано или късно са налице...", написа д-р Наталия Канева от МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен към снимка с министъра в профила си във фейсбук.

Проф. Ангелов искал да види лично как се справят и от какво се нуждаят държавните и общинските болници, които поемат основния удар при всяка криза и особено при сегашната епидемия от Covid-19. Той стартирал с тях, но щял да се срещне и с работещите в други основни структури на здравната система.

Основните теми в разговорите с екипите в Сливен, Ямбол и Чирпан били готовността за реакция при нарастване на болните от Covid-19, необходимостта от апаратура и лекарства, както и кадровата обезпеченост и проблемите на всяко лечебно заведение.

"Проф. Ангелов беше при нас днес, посетихме заедно инфекциозното и спешното отделение. Искаше да знае как сме структурирали работата при нас, от какво имаме нужда", каза д-р Васислев Петров, директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" за "24 часа".

Сега болницата била обезпечена с лекарства, дезинфектанти, защитни облекла, но вече почти нямало дарения и всички разходи се поемат от самите лечебни заведения. "Поставихме въпроса ако може, да се подобри финансирането. Проф. Ангелов отлично знае колко струва лечението на един пациент с Covid-19, защото идва от болница на първа линия.

Новата цена на клиничната пътека е 1200 лв., която очакваме да влезе в сила. Тя е доста по-адекватна като заплащане спрямо сегашната, макар че стойността зависи от много неща - от дните престой в болницата например", обясни д-р Петров. Най-дълго лекуваният пациент в болницата в Сливен е лежал 28 дни. В момента там лекуват 16 болни от коронавирусна инфекция.

"Заболяването се измести назад в новините напоследък, но нека хората да не спират да мислят за него, защото то може да отнема живот. Апелирам към спазване на противоепидемичните мерки", каза още д-р Петров, цитиран от “Днес+”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.