Работи се по новия регистриран през последното денонощие случай на Covid-19 в Област Варна, съобщи д-р Дочка Михайлова - началник на РЗИ-Варна.
Новозаразеният не е пристигнал от чужбина. Пътувал е в страната и се е заразил. Случаят е от Варна, а не от друго населено място в областта, уточни д-р Михайлова и посочи, че в момента се установяват контактните му лица.
Очаква се по-късно през деня от РЗИ-Варна да разпространят повече информация.
Както припомня „Moreto.net“ , повече от месец във Варна не бе регистриран случай на Covid-19. Последните случаи във Варна бяха от 8 май, когато с положителна проба бяха регистрирани двама моряци. Варна е един от малкото големи градове в страната, в които няма смъртен или тежко протекъл случай на пациент с Covid-19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.