Снимка БТА
С военен ритуал за тържествено сдаване и приемане днес в длъжност встъпи новият командир на Пункт за базиране - Варна капитан I ранг Тодор Богданов. Той е назначен със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Досега длъжността временно се изпълняваше от капитан I ранг Николай Николов.
Вие сте най-големият капитал, с който разполагам, заяви пред присъстващите военнослужещи и цивилни лица новият командир. Той допълни, че вярва в професионализма, отговорността и компетентността на личния състав в Пункта за базиране.
Встъпването в длъжност на новия командир съвпадна и с отбелязване на 123-годишнината от създаването на Военноморска база - Варна, и празника на Пункт за базиране - Варна. По повод празника бяха наградени военнослужещи и цивилни служители.
На церемониите участва командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, съобщи БТА.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.