588 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие. От тях 1223 са установени с PCR, а 1365 - с бързи антигенни тестове.

Направените тестове през изминалите 24 часа са общо 16 179. От тях 7735 са PCR, а 8444 - антигенни. 16% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (15,8% от PCR тестовете и 16,2% от антигенните тестове). Това показва Националната информационна система.

Запазват се тревожните тенденции от последните няколко седмици на нарастване на броя на новите случаи в големите градове на страната. В столицата новодиагностицираните през последното денонощие са 645, както и 51 други, установени в Софийска област. В Бургас новите случаи са 274, в Пловдив - 194, във Варна и Плевен - по 138, в Благоевград - 123, в Стара Загора - 109, в Шумен - 105.

В Хасково новодиагностициираните са 87, в Кюстендил - 84, в Сливен - 74, във Враца - 71, във Велико Търново - 66, в Русе - 56, в Пазарджик - 44, в Монтана и Габрово - по 42, в Ямбол - 40, в Смолян - 39, в Перник - 37, в Силистра - 36, в Ловеч - 30. С най-малко нови случаи през денонощието са Добрич и Кърджали - по 8, Разград, Търговище и Видин - по 9.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.