Нови правила за влизане в България от днес. Децата под 5-годишна възраст ще влизат у нас без да се изисква отрицателен резултат от PCR или антигенен тест. Това определи нова заповед на здравния министър, която влиза в сила от днес, съобщава NOVA TV.

Забранява се влизането на лица от Индия, съседните й държави, Шри Ланка, Малдиви, Бразилия и страни в Африка. Изключение ще се прави само за българските граждани и лицата с временен статут за пребиваване у нас, както и членовете на техните семейства. Идващите от тези места ще бъдат поставяни под 10-дневна карантина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.