Експерт: Ваксинирането по градинки и МОЛ-ове е изключително рисковано

Лекарят или медицинската сестра, които ваксинират в тези изнесени пунктове нямат нашето здравно досие, не ни познават като пациенти подчертава специалистът по медицинско право адвокат Мария Петрова

Екип на Паралел 43Ресторантьори и превозвачи излизат на национален протест във вторник

Национален протест на транспортния и ресторантьорския бранш във вторник, 28 септември, ще блокира кръстовища и гранични пунктове, а автобусите спират за 2 часа, съобщава БНТ.

Екип на Паралел 43Университетски преподаватели от София изследват формите на образование във варненското Средно училище „Гео Милев“

Екип от Софийски университет „ Св. Климент Охридски“, оглавен от проф.д-р Силвия Николаева гостува днес в Средно училище „Гео Милев“ – Варна. Университетските преподаватели имат изследователски интерес към свързаността между формалното и неформалното образование в...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.