В България вече са потвърдени общо 3542 случая на коронавирусна инфекция, като 1478 от тях са активни. Излекувани са 1880 лица. През последното денонощие излекуваните са 63-ма. Най-много заразени за последните 24 часа има в столицата – 24 и в областите Пловдив – 12, Плевен – 7, Смолян – 7, София област – 7, Кюстендил - 5 и др.

Общо 276 са пациентите с доказан COVID-19, които са настанени в лечебни заведения за болнична помощ. От тях 12 се намират в интензивни структури.

184 са починалите лица, при които е бил констатиран COVID-19. Новите смъртни случаи, регистрирани през последното денонощие, са 3. Една от тези случаи е съпругата на фелдшера от шуменското с. Тъкач. Както “Днес +” припомнят, там е едно от действащите огнища на заразата, като преди ден бяха регистрирани 27 нови случая.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.