17 550 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech пристигнаха у нас. Те се разпределят в страната от логистичния център на летище "София".

Всяка седмица ще има доставка на ваксини. Следващата седмица се очакват 17 550 дози, в третата седмица на февруари - 23 000 и 26 000 в последната седмица на февруари. За февруари се очакват 83 000 дози, а за март - 104 000 дози от първата ваксина, каза изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

По отношение на ваксините на "Moderna" той уточни: "Следващата доставка, която е планирана за седмицата, която започва от 8 февруари, ще бъде намалена с 2000 дози, тоест ще получим 6000 дози. В последствие, в рамките на месеца ще бъде компенсирано. По отношение на "Astra Zeneca" очакваме да се публикува и продуктовата информация.

Очакваме 48 000 дози първа доставка. Надяваме се да се спази първоначалната дата - 7 февруари, а следващата е на 14 февруари - 75 000 и 136 000 в края на месеца".

Продължават научните консултации, които се извършват от европейската агенция по лекарствените средства по отношение на руската ваксина, но все още няма информация за развитие, каза още Богдан Кирилов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.