След като премина с гръм и трясък през бурната 878 г. в средновековна Британия с „Викингски истории: Мечът на викингския крал”, авторът на „Страховитото в историята“ Тери Диъри продължава своя забавен поход из историята с първа книжка от поредицата „Рицарски истории“.

На пазара вече може да откриете „Рицарски истории: Рицарят от съчки и слама”, която запознава читателите с истинския средновековен рицар Родриго Диас де Вивар, наричан още Ел Сид.

Добре дошли във Валенсия, Испания. Годината е 1099. Най-големите врагове на испанците – берберите – чакат пред крепостните стени и са готови да нахлуят в града. Но има ли кой да ги спре?

Кристина е едно малко, уплашено момиче, което работи в двореца, за да помага на семейството си. Другите прислужници постоянно ѝ се подиграват, но най-плашещ за нея е пътят към вкъщи в тъмното. Чудовища и великани я дебнат отвсякъде, а всички я наричат...страхливка.

Междувременно в двореца за битка се подготвя най-силният войн – легендарният Ел Сид. Берберите треперят пред него и той е единственият, който може да извоюва победа за обсадения град. Докато не се случва немислимото…

Армията на берберите настъпва към Валенсия, а някой трябва да поведе Ел Сид към една последна битка. Ще намери ли храброст „страхливката” Кристина?

Авторът на „Викингски истории” и „Древногръцки истории“ създава един хумористичен разказ за геройството и храбростта и ни припомня, че „всички сме герои. Човек не знае колко е храбър, докато не бъде подложен на изпитание.”

Историята, подходяща за деца на възраст между 7 и 10 години, оживява отново в красивите илюстрации на британската художничка Хелън Флук.

От Тери Диъри търсете още „Викингски истории: Мечът на викингския крал”, а през октомври 2021 очаквайте и „Древногръцки истории: Градският мишок и спартанският дом“!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.