Нова патогенна бактерия беше открита при поредното научно проучване на биоразнообразието в Черно море.

Тя е от рода "псевдомонас" и предизвиква различни заболявания сред рибите, каза доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН.

"Тази бактерия я открихме в няколко вида дънни риби - калкан, писия, попче и барбуна. Бактерията не е опасна за хората, тъй като рибата се консумира след дълбока термична обработка, а не се яде сурова", успокои доц. Райков, цитиран от Радио Варна.

При проучванията, експертите са открили наличието на ентерококи и стафилококи в морската вода, каза доц. Райков и допълни, че още е рано да се правят заключения кои райони на Черно море са най-замърсени. По-подробни резултати от проучването се очаква да има най-рано през октомври.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.