Публикувана снимка в социалните мрежи, разкри, че древен воден резервоар в световноизвестния събор "Света София" в Истанбул, е бил разрушен миналия месец, съобщи вчера изданието duvarenglish.

Това е поредната хулиганска проява в емблематичният храм, който турските власти превърнаха в джамия през 2020 г.

Археологът Йомер Фарук Явашчай публикува фотографии на повредената структура в туит миналия месец. Той посочи, че водния резервоар, който датира от Османската империя, е счупен и вътре и до него са били поставени обувки.

„Направих тази снимка в 22.43 часа. снощи (24 април). (Неидентифицирани) хора счупиха капака на резервоара и сложиха обувките си вътре и до него. Никой не се интересува от тази ситуация. (Античната сграда) се нуждае от помощ“, призова Явашчай на 26 април.

Предишният акт на вандализъм в „Света София” беше отбелязан също миналия месец. За него съобщиха от Турската асоциация на историците на изкуството (STD), които алармираха, че 1400-годишната императорска порта в „Света София” е била повредена от неизвестни нападатели. Този инцидент предизвика сериозна реакция в чужбина, като гръцкото външно министерство го осъди като „притеснителен и отвратителен вандализъм“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.