Общината в Белослав уведомява всички жители и гости на града, че новата фирма - превозвач „НИРА БУС“ ООД ще осъществява обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна - Белослав и Варна - Разделна. Те са утвърдени от областната транспортна схема. Затова, считано от 01.07.2020 г. те представят новото маршрутно разписание и информация за цени, изисквания и условия за закупуване на абонаментни карти от различните категории лица, а именно:

Цени:
Цена на билет по направление Варна – Белослав – 3,10 лв.
Цена на билет по направление Варна – Разделна – 3,30 лв.
Месечна абонаментната карта за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение по автобусна линия (АЛ) Варна – Белослав” - 49,00 лв.;
Месечна абонаментната карта за ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение по АЛ Варна – Разделна” – 57,00 лв. ;
Месечна абонаментната карта за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване до 70 г. по АЛ Варна – Белослав – 45,00 лв.;
Месечна абонаментната карта за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване над 70 г. по АЛ Варна – Белослав – 1,70 лв.;
Месечна абонаментната карта за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване до 70 г. по АЛ Варна –Разделна – 50,00 лв.;
Месечна абонаментната карта за лица, получаващи пенсия, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване над 70 г. по АЛ Варна –Разделна – 1,70 лв.;
Месечна работническа карта по АЛ Варна – Белослав – 79,00 лв.;
Месечна работническа карта по АЛ Варна –Разделна – 89,00 лв.;
Месечна карта за хора с увреден слух по АЛ Варна – Белослав – 0,50 лв.;
Месечна карта за хора с увреден слух по АЛ Варна –Разделна – 0,50 лв.;
“Цена на месечна карта за хора с над 50% степен на увреждания по АЛ Варна – Белослав - 0,50 лв.;
“Цена на месечна карта за хора с над 50% степен на увреждания по АЛ Варна – Разделна 0,50 лв.;

Всички месечни абонаментни карти могат да бъдат закупени в посочените по-долу пунктове всеки делничен ден със срок на валидност от 1-во до 30-то число на месеца, за който се отнася.

Задължително трябва да се представи снимка при издаване на картата (еднократно).
При издаване на карта с отстъпка трябва да се представи: решение за пенсиониране; ТЕЛК; ученическа лична карта или бележник; заверена студентска книжка или студентска карта за настоящия семестър при редовно обучение.

Адрес и работно време на търговските пунктове, откъдето ще могат да се закупуват карти:

гр. Белослав, Централна спирка, ул. Христо Ботев (парка) - раб. време: всски делничен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 15:00 до 19:30 ч.
*Забележка – картите ще се продават, считано от 01.07.2020 г.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.