Изтребител Су-27 на руските въздушно-космически сили (както руските власти наричат военновъздушните си сили) е пресрещнал двойка американски разузнавателни самолети над Черно море, след като те са се приближили към морските граници на Русия, съобщиха от руското военно министерство.

"Екипажът на руския изтребител постепенно се приближи до въздушните цели в рамките на безопасно разстояние и ги идентифицира като стратегически разузнавателен самолет на военновъздушните сили на САЩ RC-135 и патрулен самолет на военноморските сили P-8A Poseidon", уточниха руските военни.

"След като американските разузнавателни самолети се отдалечиха от държавните граници на Руската федерация, руският изтребител безопасно се върна в родната база. Нарушение на държавната граница... от американския разузнавателен самолет не беше допуснато да бъде извършено", увериха още от руското военно ведомство

Известно е, че САЩ управляват разузнавателни самолети и дронове в тандем и редовно изпращат самолети RC-135, P-8A Poseidon и дронове RQ-4 Global Hawk в комбинация един с друг, за да могат да събират по-подробна разузнавателна информация.

Днешният инцидент се случва на фона на сериозно увеличение на пресрещанията по морските граници на Русия, особено над Черно море.

Подобни инциденти имаше и през миналата седмица, когато руснаците пресрещнаха шпионски самолети на НАТО и разузнавателни дронове, опериращи близо до морските граници на Русия край Черно и Балтийско море, както и в Средиземно море в близост до руската военноморска база в сирийското пристанище, съобщи "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.