Десето издание на "Нощ на литературата" се провежда тази вечер във Варна.

Две са откритите читателски пространства във Варна, припомнят организаторите. Това са лятната сцена на Държавния куклен театър и новата сграда на "Кубо" на Рибарския плаж.

Само тази година текстовете ще се четат еднократно, но и на двете места те няма да се застъпят по време, така че присъстващите ще могат да чуят всеки един от четците. Освен литература, ще има и музика на живо. В "Кубо" варненските певци Полина (Polina) и Тино ще представи своя музика.

„Нощ на литературата" е събитие, което се случва по едно и също време в различни европейски градове. Представят се откъси от съвременни европейски писатели, а подборът се осъществява от културните институти и посолствата на европейските държави в България. Текстовете се четат в превод и оригинал от български актьори, журналисти, дипломати, музиканти, художници и местни чужденци.

Организатори на събитието са дирекция „Култура и духовно развитие“ към община Варна и младежка фондация „Аморфа“, в партньорство с различни читателски пространства.

ПРОГРАМА

18:00 - 20:00 ч.

Лятна сцена на Държавен куклен театър - Варна

Литература в превод и оригинал:

Италия на български и италиански

„Детският влак“ на Виола Ардоне

Испания на български и испански

„Република от светлина“ на Андрес Барба

България на български и испански

Българските поети в „Мостът“ - двуезична антология за колумбийска и българска поезия - четем Валентин Дишев, Александър Христов, Виолета Кунева

България - български писатели на живо: ДОНИКА КИРОВА и БИЛЯНА ТОДОРОВА

Португалия на български и португалски

„Кварталът“ на Гонсало Тавареш

20:30 - 22:30 ч.

Кубо - Рибарски плаж (нова сграда), Крайбрежна алея

Литература и музика на живо

Певицата Polina в компанията на музиканта Чавдар Гочев

???????? ВЕЛИКОБРИТАНИЯ на български

„Суинг тайм“ на Зейди Смит

Полша на български

„Звездни дневници“ на Станислав Лем

Франция на български

„Театър-1“ на Ерик-Еманюел Шмит

Сееверна Македония на български

„Преображения“ на Владимир Мартиновски

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.