От НИМХ издадоха жълт код за валежи от дъжд и за гръмотевични бури за утрешния ден в цялата страна

Цяла България е предупредена за утрешния 27 май. От НИМХ издадоха жълт код едновременно за валежи от дъжд и за гръмотевични бури, съобщи Агенция „Фокус”. Изключение правят единствено областите Бургас, Благоевград, Кюстендил и Перник, където предупреждението е само за гръмотевици.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.