Николай Костадинов, „Възраждане“

Трябва ли всеки ремонт на Аспарухов мост да се извършва през туристическия сезон? Кошмарът от миналата година да се повтаря отново. Промяна няма!"-това каза пред медии зам.-председателят на Общинския съвет във Варна от групата на „Възраждане“ Николай Костадинов, по повод рехабилитацията на моста.

От стъпването си в длъжност кметът на Варна обяснява, че Аспаруховия мост ще бъде ремонтиран, но изчака да навлезем в разгара на туристическия сезон, за да направи двудневна рехабилитация.

Какво точно ще се рехабилитира за два дни остава мистерия, а единственото ясно е, че трафикът във Варна ще бъде блокиран с часове.

Да, рехабилитация е необходима. Да дупките по моста са опасни, но е необходима и мисъл, когато се прави график за подобни ремонтни дейности.

Призовавам, общинската администрация да намери начини за ремонт на Аспаруховия мост вечерно време, за да не блокира кв. Аспарухово и цяла Варна.

Разбирам, че за кмета и администрацията не са проблем километричните задръствания, но повече така не може, защото липсата на мисъл за гражданите пр взимането на управленски решения превръща придвижването в града в горещия месец в кощмар за съгражданите ми!“, категоричен бе Костадинов.

Той посочи, че явно, за да се случи нещо във Варна е необходимо от „Възраждане“ да правят пресконференции.

„Очертава се всеки ден да правим брифинги, с които да подсещаме кмета на Варна, какво трябва да направи.

Признаваме, че във вчерашната ни пресконференция не уточнихме, че ремонтът на Аспаруховия мост трябва да се прави вечерно време или извън активния туристически сезон. Взимаме си поука, че надценихме капацитета на общинската администрация, отбелязват от партията и се питат:

Остава отворен въпросът – кметът ще направи ли най-накрая нещо във Варна без да сгреши?

„Възраждане“ напомня, че през 2024 г. съгласно сключен „Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на Община Варна“ между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Варна, Аспаруховият мост се поддържа от общината, а АПИ участва дялово във финансирането. За трайното му подобряване Агенция „Пътна инфраструктура“ планира до края на годината да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект. Индикативната стойност е 1 500 000 лв. без ДДС, а прогнозният срок на проектантските работи ще бъде 240 календарни дни.

Към момента обаче няма дори задание за проектиране ремонта на Аспарухов мост, въпреки че бяха осигурени 150 хил. лева за целта, посочват още от „Възраждане“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.