Пореден ден четем в черната хроника, че пешеходец е пострадал на пешеходна пътека във Варна. Проблемът се задълбочава, а с навлизането в активния летен сезон той става още по-сериозен. Това коментира зам.-председателят на Общинския съвет във Варна от групата на „Възраждане“ Николай Костадинов. Той отбеляза, че морската столица оглавява тъжната класация за най-много блъснати хора на пешеходни пътеки.

„Често обвиняваме шофьорите, които безспорно носят вина за тежките инциденти заради неразумната скорост, с която шофират, но няма как да пренебрегнем и вината на общинската администрация, която видимо си затваря очите пред този проблем. Неведнъж от „Възраждане“ сме внасяли предложения в комисията по безопасност на движението към местния парламент, с които да се повиши превенцията и да не се допускат такива катастрофи, които взимат и човешки животи. Общото впечатление е, че дирекция „Инженерна инфраструктура“ реагира на нашите предложения едва след като станат тежки инциденти.“, каза Костадинов и даде за пример поставената неравност на бул. „Първи май“ в кв. „Аспарухово“, която бе монтирана след поредната катастрофа преди няколко години.

Костадинов коментира, че много от предложенията на „Възраждане“ по отношение на пътната безопасност остават нереализирани с години и към тяхното изпълнение се пристъпва чак когато има пострадали.

„Трябва ли да има ранени и загинали на всяка една пешеходна пътека, опасно кръстовище и натоварена улица, за да се пристъпи към действие от страна на общинската администрация? Превенцията е за да не допусне реализирането на тежки катастрофи, а не да замазва положението след това.“, каза още Николай Костадинов.

Сред по-важните предложения на общинските съветници от „Възраждане“, по които местната власт все още не е предприела действия, са:

- Обезопасяване на островна част при пешеходна пътека, находяща се на бул. „В. Левски“ и ул. „Дружба“ - предложението е за предпазни елементи тип "Ню Джърси"

- Изграждане на пешеходна пътека на бул. „Смирненски“ с ул. „Латинка“ (живущите в 50 къщи са откъснати от възможност за пешеходно пресичане).

- Изграждане на пешеходни пътеки и монтиране на неравности на булевардите и улиците с по-голям трафик, с цел гарантиране живота и здравето на пешеходците.

„Прави изключително неприятно впечатление, че дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” вместо да поставя като приоритет здравето на варненци, като осигурява сигурна пешеходна среда, прави точно обратното и се стреми да съкращава броя на пешеходните пътеки във Варна. Това освен че е опасно, но и противоречи на всякаква логика, защото Законът е изцяло на страната на пешеходеца, но не и чиновниците от администрацията на кмета. За последните две години ние от "Възраждане" имаме десетки предложения за обезопасяване на опасни точки в града, като от всички тях са изпълнени едва няколко. Колко още човека трябва да пострадат, за да се сетят общинските бюрократи, че проблем има и той не търпи отлагане?“, каза още Николай Костадинов.

Той бе категоричен, че общинските съветници от групата на „Възраждане“ в местния парламент ще настояват за изпълнение на предложенията, които са внесли в комисиите, защото в противен случай тежките инциденти ще се увеличават, а отговорността за тях ще бъде на кмета на Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.