Социалните мрежи отново настръхнаха. Този път заради гъстия дим, който се стели над къщите на град Аксаково. Сияна Златева е направила снимки във фейсбук преди да дойдат пожарните екипи и съобщава, че огънят е възникнал преди малко на ул. Извор.

Припомня, че това не е сметище и с възмущение възкликва: „Не може всеки да идва и да си пали боклуците тук. И при това на метри от къщите, в които живеем!!!"

Очаквайте продължение по темата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.