Гръцки учени обявиха в неделя за нови смайващи находки в района на корабокрушението, където някога беше намерен древния мистериозен механизъм Антикитера. Сред съкровищата на морското дъно са се оказали мраморна глава на Херкулес, човешки зъби и множество ценни предмети, съобщи сайта greekreporter.com.

Останките на Антикитера е корабокрушение от римската епоха, датирано от втората четвърт на първи век пр.н.е. Там обаче изследователите се натъкнали на статуи, монети и други артефакти, датиращи от ... четвърти век пр.н.е., както и на силно корозирали останки на устройство, което мнозина смятат за най-стария известен аналогов компютър в света, механизмът Антикитера.

До новите находки се стигнало, след като масивни скали с тегло няколко тона са били извадени от морето и се е оказало, че крият останки от корабокрушението, невидими до този момент. Те включват:

Мраморна основа на статуя на човешка фигура, с запазени два долни крайника.

Масивна мраморна глава на брадата мъжка фигура, на пръв поглед идентична с полубога Херкулес, и която вероятно принадлежи на откритата през 1900 г. безглава статуя, която в днешно време може да се види в Националния археологически музей в Атина.

Два човешки зъба, от генетичния материал на които ще се разбере пола и други особености на човека, на когото са принадлежали.

Множество предмети от принадлежностите на кораба, като бронзови и железни гвоздеи, оловно-дървена котва, както и аморфни метални маси, които могат да бъдат идентифицирани само чрез рентген.

Корабокрушението на Антикитера е историята на най-богатият древен морски съд, откриван някога. Гмуркачи случайно открили останките му близо до брега на остров Антикитера през 1900 г, след което една година спасявали неговите съкровища съвместно с гръцкия флот. По време на спусканията си в дълбините те се натъкнали на стотици произведения на изкуството, включително приказни бронзови и мраморни статуи, които сега изпълват галериите в Националния археологически музей в Атина.

Местни жители разказват за гигантски мраморни статуи, до които гмуркачите не успели да стигнат. Архивите от 1900-1901 г. разкриват, че поне една голяма мраморна статуя се е оказала обратно във водата, а други произведения на изкуството е възможно да са били захвърлени в по-дълбоки води, защото погрешно е било решено, че това са просто големи камъни.

Междувременно изследователи на древни технологии и учени се чудят дали корабокрушението може да крие още един механизъм на Антикитера, други части от намереното устройство или поне някакви улики, които да помогнат за разкриването на собственика на този мистериозен апарат.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.