Районен съд - Варна одобри постигнато между страните споразумение, с което 49-годишен неправоспособен водач от Варна се признава за виновен в съзнателно ползване на неистински официален документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство. Деянието е наказуемо по чл.316 от Наказателния кодекс.

Мъжът е бил засечен с фалшивата шофьорска книжка при извършена му проверка широкия център на Варна с управлявания от него микробус на 27 юни миналата година. Пред полицейските служителите той съзнателно се ползвал от неистинския документ, с посочена дата на издаване през 2021 г., на който бил придаден вид, че е издаден по образец на свидетелство за управление на МПС от Република Турция на негово име. За самото съставяне на документа от подсъдимия не може да се търси наказателна отговорност.

Съгласно параметрите на одобреното от съда споразумение, 49-год. подсъдим приема да изтърпи наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години. В негова тежест са направените разноски по делото.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.