Необходима е кампания за популяризиране на историческото ни наследство, което се намира по Черноморието. Това е казала вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова по време на обиколката си в региона на Поморие, цитирана от пресслужбата на МТ.


Николова е разгледала Тракийска култова сграда Хероон от Римската епоха - 2-4 в. от н.е. Сградата е разположена под насип в местността "Палеокастро" в некропола на римския град Анхиало на няколко километра от Поморие. Планът на гробницата - камера, коридор и помещения фланкиращи входа - е характерен за култовата архитектура в Тракия от предримската епоха.
Министър Николова е била придружена от кмета на Поморие Иван Алексиев. На обекта предстои да му бъде направена консервация и благоустройство на околното пространство, както и паркоместа за по-лесен достъп на посетителите.
Двамата са уточнили, че ще бъде направено и подновяване на туристическия информационен център в Поморие с логото на Министерството на туризма, който да дава повече информация на туристите, които се интересуват от този вид туризъм. Последните тенденции са да бъдат съчетавани почивка и ваканция с посещения на културно-исторически забележителности и винени дестинации.
В непосредствена близост до гробницата се намират и няколко изби, които привличат вниманието на гостите. Вицепремиерът е посетила една от винарните и поясни, че развитието на винения туризъм е от изключително значение за района, тъй като това би добавило стойност към туристическия продукт, както и да разшири крилата на летния сезон.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.