Ужасяващ неизвестен на науката гигантски калмар или дълбоководна акула може да дебне в океана според учени, които са били изумени да открият, че цял труп на алигатор е изчезнал, съобщи британския вестник „Дейли Стар”.

Мистериозното създание не е било единственото смайващо откритие, тъй като изследователите видели разтърсващата кости работа на непознат досега червей.

До шокиращите констатации се стигнало след експеримент, осъществен от университета в Луизиана, целящ да научи повече за хищниците в среда, която е по-малко проучена от повърхността на Луната.

Ръководителят на изследването Клифтън Нанали разказва: „За да изследваме хранителната мрежа дълбоко в морето, поставихме три мъртви алигатора на около 2000 метра на дъното в Мексиканския залив.

„През последните години видяхме алигатори и крокодили да използват все повече морски местообитания... затова решихме да направим този експеримент, за да изследваме въздействието на голям труп на влечуго върху дълбоководните хранителни мрежи и големи трупове на влечуги като потенциален път за постъпване на въглерод в дълбините."

Първият алигатор изчезнал напълно за по-малко от ден, след като подводни чистачи, такива като гигантските морски охлюви, го погълнали много по-бързо от очакваното.

Вторият труп на алигатор издържал малко повече. Когато изследователите го извадили, костите му били напълно чисти.

„Това наистина ни изненада. Върху трупа не беше останала нито една люспа“, казва ученът Крейг Маклейн.

В крайна сметка изследователите установили, че вид червей, за който науката не е и подозирала, представител на семейство Osedax, ефективно е отстранил плътта на алигатора от костите му.

Но третият алигатор предизвикал най-големия шок. Нещо вдигнало трупа на алигатора и го отмъкнало, оставяйки само плитка вдлъбнатина на океанското дъно. Тежестта, която са използвали, за да закачат трупа под водата, е намерена на около 9 метра разстояние.

Учените не можали да се сетят за друг хищник в тази среда, който би могъл да е отговорен за тази кражба. Според Маклейн става дума или за много голяма акула, или за гигантски калмар.

Но всяка акула или калмар, достатъчно големи, за да отнесат алигатор, тежащ над половин тон, може да е изцяло нов вид.

„Все още не съм открил калмар, който може да погълне цял алигатор, и не искам да съм на кораба, ако някога го открием“, казва Маклейн.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.