Снимка: Sportal.bg

Националният отбор на България по баскетбол не успя да сътвори сензация на старта на ЕвроБаскет 2022.

Възпитаниците на Росен Барчовски допуснаха поражение с 87:114 (17:28, 18:29, 31:32, 21:25) от световния шампион Испания в зала “Арена Тбилиси” в грузинската столица, съобщава „sportal.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.