Оплаквания за туристически услуги има както от потребители, които са ползвали туристическа агенция, така и от самостоятелно организирали почивката си. Сигналите за нарушения и проблеми в този сектор обаче са не повече от 5% от всички жалби по широк спектър потребителски проблеми. Това каза по Euronews Bulgaria Габриела Руменова от „Ние, потребителите“.

Важно за потребителите е да прочетат внимателно офертата – да проверят какво е включено в предложената цена и кои от останалите услуги може да се окажат задължителни и да се наложи да доплатят на място. След това, да прочетат договора и общите условия към него и да преговарят с търговеца, ако забележат дисбаланс между правата и задълженията на двете страни, както и да проследят издадените им ваучери дали съдържат всички предплатени услуги.

„И ако резервираме с туристическа агенция, също може да възникне проблем. Но какъвто и да е той, с който и да било от предоставящите по веригата различните услуги, се обръщаме към едно лице – представителя на туроператора. То трябва да има необходимата професионална компетентност така да организира процеса, че максимално бързо да бъде преустановено евентуалното нарушение или небрежност от страна на предоставящия услугата търговец.“, обясни Руменова. Тя разказа и за казус с отмяна в последния момент от страна на хотел на направена самостоятелно резервация през платформа за продажби на стоки и услуги.

„Моят апел към потребителите е, когато избират оферта, да не се водят само по цената, а да сравняват всички компоненти, най-вече тези, които са важни за тях. Например, отиват с малко дете – подходящо ли е мястото за него. Ако са чели отзив на възрастни хора, които искат тишина и спокойствие, това може би е мястото на въпросните хора, но няма да е онова за млада компания, която може да иска да празнува и да се весели“, каза още Руменова.

По нейните думи, на пръв поглед може да изглежда, че ползването на услугите на турагенции е по-скъпо, но невинаги е така. „Те ползват свои контрагенти, които ангажират много по-рано и затова ползват отстъпки. Така един пакет може да се окаже много по-изгоден, отколкото да си купим всяка една от необходимите ни услуги поотделно. Освен това вече има възможност за сформиране на индивидуални пакети, спрямо нашите потребности. Затова правилният подход е да се сравняват повече и различни възможности.“, добави експертът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.