Днес се навършват 78 години от разстрела на знаменития български поет Никола Йонков Вапцаров. Въпреки краткия си живот той е една от най-значимите фигури в българската поезия.

Безспорно Никола Йонков Вапцаров е и световно признат поет. Стихотворенията му са преведени на повече от 70 езика и издадени в над 40 страни. Стихове му посвещават много автори, сред които Дамян Дамянов, Елисавета Багряна, Марк Гуракуки (албански поет) и др.
 

Завършва Морското машинно училище във Варна. През есента на 1941 година, се занимава с подривна дейност срещу немските войски, окупирали България. Назначен е за ръководител на Централна военна комисия при ЦК на БКП.

Организира мрежа, която снабдява комунистическата съпротива нелегално с оръжие, фалшиви документи и квартири. Заради тази работа е арестуван през март 1942 година. Прекарва в затвора около три месеца. На 23 юли е осъден на смърт и още същата вечер – разстрелян на Гарнизонното стрелбище в София.

Часове преди смъртта си, Вапцаров пише едни от най-силните си стихотворения „Прощално” (посветено на жена му) и „Борбата е безмилостно жестока”.

Днес неговото име носят Висшето военноморско училище във Варна, Драматичният театър в Благоевград, както и много училища и организации в страната, припомня “Мoreto.net”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.