Днес в 11 часа и 37 минути започва астрономическата пролет.

Облачността бързо ще се увеличи, но все още без валежи. Вятърът постепенно ще се ориентира от изток-североизток, следобед ше е слаб до умерен. Преобладаващи максимални температури между 7 и 10 градуса, за Варна около 9.

Вълнение на морето 1-2 бала. Температура на морската вода 6-8 градуса, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.