От ОД на МВР - Варна съобщиха за пътен инцидент край с. Езерово. 43-годишен варненец е настанен в хирургично отделение с множество фрактури, но без опасност за живота.

Той е претърпял пътен инцидент, настъпил вчера надвечер.

Според първоначалната информация, докато мъжът се е движил с мотоциклет по пътя, внезапно на платното излязло куче.

Варненецът е изгубил контрол над МПС- то и заедно с него се е преобърнал в странична канавка.

По случая е образувано досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.