"Левски" ще има нов собственик, обяви настоящият мажоритарен акционер в клуба Наско Сираков навръх 107-годишнината на сините. Легендарният голмайстор, който пое клуба преди година, не разкри името на новия собственик, съобщава "Дневник".

"Мога да обявя ново начало на нашия клуб. Водя преговори от шест месеца, всичко е завършено и е в ръцете на адвокатите, които работят от 4 дни. "Левски" ще има нов собственик", започна Сираков.

Преди дни фенската организация Тръст "Синя България" призова Сираков да излезе публично и да отговори на въпросите, надвиснали над клуба.

Той обяви, че новият собственик ще излезе публично, когато всичко е завършено. "Може да стане и до края на седмицата, но се надявам максимум до 10 дни всичко да бъде приключено."

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.