Варненският окръжен съд уважи искането на прокуратурата на Апелативния съд в Солун и даде съгласие, българският гражданин Боян С. да бъде съден и за други две престъпления от гръцките власти. В момента лицето изтърпява там 9 годишна присъда за извършени серия телефонни измами в периода май 2015г. – юни 2016г. Предаден е бил на Гърция през ноември 2017 година.

Новото обвинение спрямо Боян С. е за участие в организирана престъпна група за телефонни измами, която действала в 25 града в Гърция в периода 05.06.2014-24.05.2017 г. Структурата наброявала 22 души и била базирана в Солун.

Членовете й се обаждали на възрастни хора с твърдението, че техни близки са претърпели здравословен проблем или участие в автомобилна катастрофа, представяйки се за лекари, адвокати или за част от семейството. Първото обвинение е за извършени 76 измами, чрез които били присвоени над 518 980 евро, както и бижута с неустановена парична стойност.

Второто обвинение е за 247 опита за измами, които останали недовършени, поради недоверието на възрастните хора, които отказали да платят исканите суми.

Определението, с което Варненски окръжен съд уважи искането на гръцките власти, подлежи на обжалване.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.